เลอฌอ #8 "ลูกทุ่งเลอฌอ"

 

 

 

 

         

                กุหลาบไม่ทันโรย                                    ลมป๋ายนา                                         นามหละปูน                                   ส่งใจไปชายแดน

 

 

 

Visitors: 38,131