เลอฌอ special#1 "Acoustic Line in"

 

 

 

           

                      ใจเข้าใจ                                        เอ็นดูอ้ายเต๊อะ                                   มีขอบฟ้ามีตะวัน                                       มีแฮงใจ๋

 

Visitors: 38,135